ADAMAKSAN

YALIN ÜRETİM NEDİR ?

YALIN ÜRETİM NEDİR ?

Yalın üretim; en az kaynakla, en kısa sürede, en ucuz ve hatasız üretimi, müşteri taleplerine tamamen aynı olarak cevap verecek şekilde ve tüm üretim etkenlerini en esnek biçimde gerçekleştirip, potansiyellerinin tümünden yararlanılarak gerçekleştirilen bir üretim biçimidir. Aynı zamanda şu şekilde de tanımlanabilir; yapısında hiçbir gereksiz unsur taşımayan ve hata, maliyet, stok, işçilik, geliştirme süreci, üretim alanı, fire, müşteri memnuniyetsizliği gibi unsurların en aza indirgendiği ideal bir üretim sistemidir ( John Krafchik, 1988).

Yalın Düşüncenin Ana Prensipleri

·       Değerin Tanımlanması

·       Değer Akış Analizi

·       Sürekli Akış

·       Çekme Sistemi

·       Mükemmellik Arayışı